Obecnie stosowane:

  1. Analiza czasowa.
  2. Metody geometryczne (histogram).
  3. Analiza spektralna (nieparametryczna analiza częstotliwościowa na podstawie transformacji Fouriera).

Nowsze metody:

  1. Analiza nieliniowa i teoria chaosu.
  2. Analiza fraktalna.
  3. Analiza multifraktalna.
Reklamy