Zapoznaje się z zagadnieniem złożoności obrazu zmienności rytmu zatokowego serca.

Reklamy